Tomasz Bigas – Katowice

Praktyki Implantologiczne Lider Implantologii
zlokalizowane są na obszarze całego kraju
Dowiedz się więcej
Co nas wyróżnia?

Jako lekarze Grupy Eksperckiej Lider Implantologii posiadamy umiejętności implantologiczne potwierdzone licznymi certyfikatami krajowymi i międzynarodowymi, obejmującymi m.in. specjalizacje z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i/lub pomyślnie zdane egzaminy Fellowship (lekarz implantolog) , Diplomate (ekspert d.s implantologii )

Mamy wieloletnie doświadczenie kliniczne w dziedzinie implantologii a nasze praktyki posiadają statuty praktyk implantologicznych PSI ICOI DGOI.

tomasz
Tomasz Bigas – Katowice
Lekarz stomatolog ,lekarz medycyny, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Tomasz Bigas ukończył kierunek lekarski oraz stomatologiczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Następnie zrealizował program specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinikach w Zabrzu, a następnie w Katowicach. Następnie zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 

Już w trakcie trwania specjalizacji intensywnie zgłębiał temat nie tylko implantologii ale dziedzin pokrewnych związanych ze stomatologią i leczeniem kompleksowym. Cały czas bierze udział w konferencjach naukowych, śledzi naukowe badania i najnowsze trendy w implantologii. Posiada tytuł lekarza implantologa przyznany przez trzy towarzystwa impalntoogiczne – polskie, amerykańskie i niemieckie..

Zdobytą wiedzę w polskich i europejskich klinikach wykorzystuje zarówno lecząc pacjentów jak i prowadząc szkolenia chirurgiczne, periodontologiczne, implantologiczne i implantoprotetyczne.

Swoją wiedzę z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej wykorzystuje w Śląskim Centrum Implantologii Astra Dent zajmując się implantologią, chirurgią stomatologiczną, chirurgicznymi technikami regeneracji tkanek i periodontologią. Włączenie tych dziedzin w zakres leczenia implantologicznego pozwoliło na kompleksowe i przewidywalne prowadzenie pełnego leczenia stomatologicznego i implantologicznego.